Yaın Üretim Lean Manufacturing

Yaın Üretim Lean Manufacturing

Ana hatlarıyle, II. Dünya Savaşı sonrası yaşayabilirlik adına Japonların ve özellikle

Toyata çalışanlarının geliştirdikleri, işletmedeki tüm ısrafların ortadan kaldırılması,

üretimin standart ve en temel manada "basit/sade" yapılmasını içeren bir

metodolojiler bütünüdür.

Bunu yaparken de, üretilen/üretilecek üründeki katma değer detaylı analizinden

sonra, tüm proses adımlarını mercek altına alarak, gerekliliklerini ve yapılış

şekillerini sorgulamak, sürekli sorgulamak ve sonuç olarak yine çeşitli

metodolojiler kullanarak, gerekliyi gereksizden ayırmak, kalanları ise sürekli

iyileştirmek; varılan noktayı standardize edip, kesinlikle geriye dönüş/düşüş

olmaksızın yeni hedefler koymak aktivitelerinin toplamıdır.

Anıldığı üzere, Toyota Production System ve Taichi Ohno kaynak olmak üzere

günümüzde bir çok firma kendi üretim sistemini geliştirmiş, paralel olarak farklı

gibi görünen metodolojiler geliştirilmiş, fakat asıl olarak hepsinin amacı ve ortak

yönü, üretimdeki kayıpları minimize ederek/ortadan kaldırarak, en kısa sürede, en

uygun maliyetli ve uygun kalitedeki ürünü müşteriye sunmak şeklindedir.  Burada

kullanılan teknikler gerek 6-Sigma, Yalın Üretim hatta en son olarak ikisinin

kombinasyonu Yalın 6-Sigma olmak üzere, hangisi kullanılacak olursa, amaç

problemin tespiti, detaylı analizi, çözümü, kontrolü ve standardizasyonu

şeklindedir, yani klasik PDAC döngüsü uygulamasıdır.

Burada temel olan her işletmenin kendine uyacak metodu belirlemesi, üst

yönetimin değişimin amacını belirlemesi/inanması ve desteklemesi, sonuçları

kontrol ederek hep ileriye doğru hedefler göstermesidir. 


Sonuç olarak Yalın Üretim, bir değişim, bir sürekli öğrenme, paylaşım kültürüdür;

işletmeler çalışanlarına ve diğer işbirlikçilerine bunu aşıladıktan, bu atmosferi

oluşturduktan sonra, Toyota ve diğer uygulayan firmalarda olduğu gibi, gelecekten

endişe edecek çok azdurumları olacaktır.

Bu amaca katkıda bulunan her kişi ve kuruluş, kendine sağladığı yarar yanında,

ülke ekonomisine ve teknolojisine de büyük yararlar sağlayacak, sonuç olarak da

tüm toplum, geleceğe daha güvenle bakmanın temellerini atmış olacaktır.

BUNU PAYLAŞ

YORUMLAR